Lär dig administrera Adobe Connect

Om kursen

Du lär dig att arbeta i själva plattformen, hur du kan administrera och göra justeringar på ert konto i Adobe Connect Central. Efter genomgången utbildning ska man ha grundläggande förståelse för hur man kan lägga upp deltagare, hantera rättigheter och inställningar/ begränsningar.

Målgrupp/storlek

Kursen är för dig som ansvarar för ert Adobe Connect-konto. Vi brukar rekommendera att 1-2 personer från varje verksamhet går denna kurs så att man kan administrera sina egna licenser och innehåll på kontot.

Förkunskaper/utrustning

Datorvana och tillgång till dator med webbkamera, headset (gärna usb för bästa ljudkvalitet) samt stabil bandbredd om minst 2,0 Mbit.

Kurslängd/genomförande

Utbildningen genomförs helt online i Adobe Connect där du träffar våra utbildare i det virtuella klassrummet. Utbildningen består av ett tillfälle á ca 60 minuter som planeras in efter ert önskemål.

Kursinnehåll
  • Hantering av deltagare, grupper och användarrättigheter
  • Central mappstruktur för innehåll
  • Information om möjliga rapporter och statistik
  • Skapa nya mötesrum
  • Inställningar för Adobe Connect licensen
  • Inställningar och begränsningar i mötesrummen
Utbildningsmål

Målet är att man efter genomgången utbildning ska kunna administrera sitt eget Adobe Connect konto genom att lägga upp deltagare, hantera rättigheter och inställningar/ begränsningar.

Kurspris

Priset för utbildningen är 2 500 kr/deltagare exkl. moms.För mer information kontakta vår bokning på:

Telefon 072-729 41 13 alt mail bookings@wezupport.se