Lär dig fjärrundervisa

Om kursen

Utbildningen fokuserar på att bygga upp deltagarnas förmåga att praktiskt kunna fjärrundervisa på ett kvalitativt sätt. Under utbildningen varvas teori med genomgångar, övningar och träning samt avstämningar kopplat till de olika momenten. Förutom att ge deltagaren den nödvändiga professionella utförandeförmågan ger utbildningen en djupare förståelse hur en professionell och komplett lärmiljö för fjärrundervisning är utformad. Deltagare får efter genomförd utbildning ett certifikat.

Kursnivå

Kursen är praktiskt lagd så att man direkt ska kunna komma igång med sin fjärrundervisning. Deltagarna förväntas ha viss erfarenhet av Adobe Connect sedan tidigare.

Målgrupp/storlek

Kursen är byggd för er som ska fjärrundervisa på distans oavsett om det är skola, företag, myndighet eller annan organisation. Varje kurs har mellan 4-6 deltagare.

Utrustning

Datorvana och tillgång till dator med webbkamera, headset samt bandbredd om minst 2,0 Mbit behövs. För övningar mellan livemötena kommer ni att behöva tillgång till Adobe Connect.

Kurslängd/genomförande

Utbildningen genomförs helt online i Adobe Connect via lärplattformen Moodle och består av 8 studieblock á 4 timmar under 4 veckor.

Kursinnehåll
  • Introduktion till fjärrundervisning
  • Support och teknik
  • Utbildningsmiljö I
  • Utbildningsmiljö II
  • Metod och Interaktion
  • Utbildningsmaterial
  • Planering och Uppföljning
  • Individuell genomgång
Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning ska deltagarna fått en god förståelse för fjärrundervisning och kunna direkt utöva detta. Man ska även ha lärt sig de viktiga momenten till en lyckad ”lärarledd” undervisning online.

Kurspris

Priset för utbildningen är 16 500 kr/deltagare exkl. moms. Vid fler deltagare anmälda från samma organisation till samma kurs finns en rabattstruktur.



För mer information kontakta vår bokning på:

Telefon 072-729 41 13 alt mail bookings@wezupport.se